Halfjaarcontract
Jaarcontract
Kwartaalcontract
 

 Klinkenberg
 SalesSupport
 Joseph Bech-nes 12
 1862 AP BERGEN
 Tel: 072-5895354
 mobiel: 06-30716700Een van de mogelijkheden is een jaarcontract.
Sommige bedrijven wensen te starten met mogelijkheid 1 (kwartaalcontract). Dit, om te ervaren wat het effect voor het salesafdeling betekent.
Na merkbaar succes wil men continuïteit in het genereren van new-business brengen door middel van een jaarcontract.

Jaarcontract
Iedere maand, gedurende het jaarcontract, zal Klinkenberg SalesSupport minimaal 5 bezoekafspraken boeken.
In geval opdrachtgever meer dan vijf bezoekafspraken op maandbasis wenst, is dit bespreekbaar.
Het jaarcontract zal, na inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever, middels een offerte aangeboden worden.
Het spreekt van zelf, dat er in het geoffreerde bedrag rekening wordt gehouden met de continuïteit en wordt een gereduceerd tarief gehanteerd.
Er zal, evenals bij een kwartaalcontact, per maand worden gefactureerd.